Sekolah Contoh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Sekolah Kebangsaan Wangsa Melawati telah dianugerahkan sabagai Sekolah contoh PBS yang mana telah diiktiraf oleh jabatan pendidikan. Walaupun sistem PBS masih baru dilaksanakan disemua sekolah, SK Wangsa Melawati begitu komited dalam menyokong perlaksanaan sistem ini. Pihak SK Wangsa Melawati telah dikunjungi oleh pegawai-pegawai dari kementerian pelajaran untuk membuat pemantauan sejauh mana perlaksaan PBS dijalankan agar…

Read More